เทคโนโลยี dna

DNA เทคโนโลยีทางสายพันธุกรรมที่ล้ำยุคที่สุดในโลก

DNA ย่อมาจากคำเต็มๆ ว่า Deoxyribonucleic Acid ซึ่งสามารถเรียกในภาษาไทยที่เรารู้จักกันดีว่าพันธุกรรมนั่นเอง สำหรับ Nucleic acid นั้นก็คือ กรดนิวคลิอีกที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนคลังเก็บของมูลในส่วนของพันธุกรรมของสิ่งที่มีชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ คน หรือแม้กระทั่งพืช DNA ส่วนใหญ่ที่เรารู้จัก

dna

นั้นมักจะอยู่ในรูปแบบที่เรามักจะเห็นนำตำรา หรือในหนังซึ่งรูปแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆ นั้นถูกเรียกกันจนเราคุ้นหูว่า (chromosome) โครโมโซม ซึ่งโครโมโซมตัวนี้มักจะอยู่ในกลุ่มของนิวเคลียสซึ่งจะอาศัยอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

            สำหรับ DNA นั่นจะมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆ อยู่ทั้งหมด 2 อย่างนั่นก็คือ

  • การสร้างตัวจำลองที่เหมือนกับตัวเองขึ้นมา ซึ่งDNA ที่สามารถทำได้นั้นจะเป็น DNA จากสิ่งมีชีวิต ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษในการสร้างสิ่งทดแทนขึ้นมาให้เหมือนกับของเดิม ซึ่งการสร้างนี้จะเกิดในตอนที่ DNA อยู่ในขั้นตอนการแบ่งเซลล์นั่นเอง
  • การนำข้อมูลต่างๆ ถ่ายทอดผ่านอาร์เอ็นเอ หรือที่เรียกกันว่า transcription ซึ่งจะอธิบายกันอย่างง่ายๆ เลยก็คือ DNA ที่เรารู้จักกันนั้นจะถูกถอดรหัส แยกเซลล์มาเพื่อสร้างมาเป็นกระบวนการอาร์เอ็นเอได้ ซึ่งอาร์เอ็นเอตัวนี้นั้นจะมีหน้าที่เป็นตัวกำหนดการลำเลียงตัวของกรดอะมิโน ในการทำหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างองค์ประกอบต่างๆ ในเซลล์ รวมถึงยังแปรตัวให้เป็นผู้เร่งปฏิกิริยาในทางชีวเคมี หรือกระบวนการเอนไซม์ของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ซึ่งกล่าวกันได้ง่ายๆ เลยก็คือ เอนไซม์มีหน้าที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพราะเอนไซม์นั้นเป็นตัวแปรที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้สามารถสืบพันธุ์ ถ่ายทอดพันธุกรรม รวมไปถึงสามารถช่วยในการดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อีกด้วย

แต่หากเราจะพูดถึง DNA ในรูปแบบของเทคโนโลยี ก็สามารถอธิบายได้ง่ายๆ ว่า DNA นั้นในทางเทคโนโลยีจะทำหน้าที่ตัดแต่ง เคลื่อนย้าย เพื่อนำยีนต่างๆ นั้นมาสร้าง DNA ผสม นั่นเอง ในการโคลน DNA นั้นเป็นเหมือนกันสร้างตัวจำลองขึ้นมาให้เหมือนกันกับตัวจริงได้ทีละจำนวนมากๆ

ในการโคลนยีนนั้นมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ซึ่งจะมาทำเป็นข้อๆ ให้ได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ดังนี้

  • สร้าง DNA แบบผสมผสานขึ้นมา ซึ่งแบบที่ผสมนั้นจะมาจาก DNA ที่เรานั้นให้ความสนใจในพฤติกรรมต่างๆ กับ DNA ที่เป็นพาหะ มาผสมยีนเข้าด้วยกัน
  • นำ DNA ที่ถูกผสมผสานขึ้นมาเข้าสู่เซลล์หลัก ที่เราต้องการโคลนขึ้นมา
  • เพิ่มปริมาณจำนวนเซลล์หลักที่เราต้องการโคลน เพื่อให้ DNA มีแบบที่ผสมผสานมายิ่งขึ้น
  • กลั่นกรองหรือสกัดสารออกจากเซลล์หลัก เพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ให้มีพฤติกรรมตามที่เราต้องการ

About the Author

admin