นวัตกรรมในการสร้างอาคารในยุคสมัยใหม่

การก่อสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง ลักษณะอาคาร รูปแบบต่างๆ หรือแม้แต่วัสดุ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปแน่นอนว่าหลายๆอย่างถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกๆ อย่างจะถูกสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สร้างคิดเอาไว้  ทำให้ปัจจุบันนั้นการสร้างอาคารค่อนข้างมีความหลากหลาย และต่างจากในอดีต ตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดธรณีพิบัติครั้งร้ายแรงที่ภาคใต้ คือ คลื่นยักษ์สึนามิ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ เราจะเห็นโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนที่หลงเหลืออยู่เป็นซากปรัก หักพัง ซึ่งด้วยประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้คนหันมาสนใจในเรื่องของการสร้างอาคารที่มีความแข็งแรงมากขึ้น จากนั้นก็จะมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อปรับให้เข้ากับบทเรียนที่เราเคยได้รับความเสียหาย  หรืออีกตัวอย่างคือ อากาศบ้านเราค่อนข้างร้อน มีอุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงมีการคิดค้นนวัตกรรม หรือใช้วัสดุใหม่ๆ ที่ช่วยป้องกันความร้อน หรือสามารถที่จะระบายอากาศได้ดีมาใช้ ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในการสร้างอาคารมันขึ้นอยู่กับว่า ความต้องการของผู้สร้างนั้นเป็นอย่างไร อาคารที่ถูกออกแบบมา ก็จะมาสนองความต้องการของผู้ใช้เอง

               ในปัจจุบันการสร้างอาคารที่กำลังได้รับความนิยมมากๆ ก็คือการสร้างโดยใช้ โครงสร้างฐานรากสำเร็จรูป ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้คอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะทั้งสะดวกและรวดเร็ว สามารถที่จะเอามาใช้ในภาวะเร่งด่วนได้ด้วย โครงสร้างสำเร็จรูปที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนี้แตกต่างจากเมื่อก่อน เวลาที่เราจะสร้างบ้านสร้างอาคาร เราจะต้องหล่อรูปโครงสร้างขึ้นมาก่อน เช่น ผูกหรือเสริมเหล็ก แล้วค่อยผสมคอนกรีตแล้วเทคอนกรีตลงไป รอเวลาให้คอนกรีตแห้ง วิธีการนี้ใช้เวลานานและเรียกได้ว่าเสียเวลา

มาก ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นวิธีการขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย ประหยัดแรงงานลงด้วย คือ ฐานรากสำเร็จรูปที่มีการหล่อมาแล้วนั่นเอง  เช่น  ฐานรากเสาเข็ม ฐานรากแผ่น เสาสำเร็จรูป คานสำเร็จรูป บันไดสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างสำเร็จรูปทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ได้ถูกควบคุมดูแลจากวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ ให้เรามั่นใจได้ว่าโครงสร้างสำเร็จรูปเหล่านี้มีความปลอดภัย ถามยังได้รับมาตรฐานการรับรองด้วย จึงทำให้เราแน่ใจว่าโครงสร้างนี้มีความทนทานแข็งแรง และใช้ได้จริงอย่างแน่นอน

               จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นจะเห็นว่าทุกวันนี้ประเทศของเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สามารถที่จะประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่อำนวยความสะดวก และสิ่งที่ทำให้ชีวิตของนั้นง่ายมากขึ้น ตั้งแต่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆ มาจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างอาคารบ้านเรือนที่เราได้เห็นกันในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ ขึ้นมาสร้างประเทศของเราให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกด้วย

About the Author

admin