นวัตกรรมจากในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นทรงได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทยอย่างแท้จริง เพราะพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อย่างมากมายล้นเหลือ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่ปวงประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด สิ่งประดิษฐ์ของพระองค์ก็ยังทรงสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนชาวไทยด้วยเช่นเดียวกัน นี่คือสิ่งประดิษฐ์บางส่วนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประดิษฐ์ให้กับคนไทยได้เอาไปใช้งานในด้านต่างๆ
1. กังหันน้ำชัยพัฒนา – เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุดซ้ำแบบทุ่นลอย เป็นเครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการเติมออกซิเจนที่ระดับผิวน้ำ เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ใช้หลักการที่ว่าวิดน้ำขึ้นไปสาดให้กระจายบนอากาศเพื่อเป็นฝอยและให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศเข้าไปผสมกันได้เร็วยิ่งข้น จะทำให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสิ่งสกปรกในน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้น้ำมันกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล – หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ไบโอดีเซล พระองค์ทรงพัฒนาพลังงานทดแทนผ่านโครงการส่วนพระองค์มาโดยตลอดจนในที่สุดก็ได้จากการใช้น้ำมันปาล์ม โดยทำการผสมดีเซลกับน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกิน 10% และสามารถนำมาใช้จริงได้อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้
3. การทำฝนหลวง – หรือการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการที่จะคิดทำฝนเทียมขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรของไทยด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับบรรดาทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องจากทั่วโลกถึงพระอัจฉริยภาพในการสร้างฝนเทียมขึ้นมาได้
4. โครงการแกล้งดิน – เป็นโครงการที่ทำการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้เป็นปกติ วิธีการก็คือจะทำให้ดินนั้นเปรี้ยวสุดขีดถึงขนาดที่ว่าพืชชนิดไหนก็ไม่สามารถเติบโตขึ้นมาได้ โดยทำให้ดินแห้งเปียกสลับกันไป จากนั้นจึงทำการชะล้างความเปรี้ยวเหล่านั้นออกไป ทำการปรับปรุงสภาพต่างๆ ของดินเพื่อให้สามรถปลูกพืชได้ตามปกติ
5. ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย – เพื่อเอาไว้ทำการรองรับปัสสาวะ สำหรับผู้ป่วยหรือคนที่ต้องเดินทางไกล หรืออาจจะติดอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆ ไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้ มีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กและทันสมัย โดยพระองค์ทรงออกแบบเมื่อครั้งที่ประชวร
จะเห็นได้ว่านวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงทำให้กับประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น เป็นสิ่งที่คนไทยยังคงระลึกถึงเสมอ

About the Author

admin